ca hoi 1
ca hoi 2

Sản Phẩm Cá Hồi Nhập Khẩu Nauy


Được nhập nguyên con từ Nauy hai lần một tuần để đảm bảo thịt cá luôn tươi ngon và chất lượng.