Sản Phẩm Cá Hồi Nhập Khẩu Nauy


Được nhập nguyên con từ Nauy hai lần một tuần để đảm bảo thịt cá luôn tươi ngon và chất lượng.

Cá hồi tươi nguyên con:

Cá hồi tươi fillet (1)

Cá hồi tươi fillet:

Cá hồi tươi fillet